Skip to content

Tavlestyring

Mangler I synlighed over mål, opgaver, problemer eller ansvarsområder? For at kunne styre i samme retning i hverdagen og sikre god kommunikation, må der være en vis synlighed omkring daglige opgaver og ikke mindst prioritering af opgaver.

Tavlestyring idekasse

Tavlestyring er et yderst effektivt redskab til at få overblik over arbejdsgange, mål og processer, som sikrer fælles retning og sprog. Med konsulentpakken ’tavleudvikling’ får I effektiviseret og synliggjort jeres daglige styring – vi udvikler tavlerne sammen med jer.

Tavler er et redskab til visuel styring af hverdagen. Tavler hjælper til at skabe løbende forbedringer og sikrer fokus på ”de rigtige problemstillinger” – de problemstillinger der er aktuelle i hverdagen. Gennem visuel tavlestyring sættes fokus på organisationens mål, strategier og reelle performance. Det bliver synligt for alle, hvordan afdelingen performer, og hvad der skal til for at løfte performance – og ikke mindst, hvem der har ansvaret.

Via tavlestyring bliver opgaver og problemstillinger prioriteret og ansvarsfordelt. Der sættes data på mål, opgaver og performance, som visualiseres gennem letlæselige grafer. Tavlerne bliver et kommunikationsværktøj - en måde at sikre, at alle har samme opfattelse af problemer, løsninger og reel performance. Tavler skærper den interne kommunikation i afdelingen/organisationen og sikrer en mere proaktiv tilgang til opgaveløsning.

Hvem henvender tavlepakken sig til?

Alle kan drage fordel af visuel styring gennem tavler, når blot tavlerne repræsenterer ’virkeligheden’ og dét organisationen har behov for at styre eller forbedre. Tavlestyring anvendes efterhånden i alle slags organisationer med forskellige formål og indhold. Tavlers indhold designes altid specielt til organisationen/afdelingen.

Pakken kan være til organisationen, der ønsker synliggørelse/forbedring af:

  • egen performance.
  • intern kommunikation (også på tværs af afdelinger).
  • prioritering af arbejdsopgaver og ressourcefordeling.
  • tydelig ansvarsfordeling.
  • datadrevet tænkning i hverdagen.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet vil altid indledes med en grundig analyse og gennemgang af, hvordan jeres nuværende performance ser ud iht. målinger, overblik for medarbejdere, struktur mm. Hos Storm gør meget ud af at forstå jeres behov, kultur og ønsker inden vi for alvor påbegynder tavleudviklingen.

Selve udviklingen af tavler bygger på flere forskellige faktorer, hvor, hvordan, hvornår, hvor meget osv. Vi har udviklet tavler i mange år, og kender til de gængse udfordringer der opstår, når tavlerne rammer praksis. Derfor ved vi også, at forløbet skal indeholde en vis grad undervisning til medarbejdere og ledere omkring dét at afholde og deltage i effektive tavlemøder – for det er jo i anvendelsen, at tavlerne får værdi.

Afslutningsvist får vi udviklet nogle handlingsplaner, som sikrer, at vi alle er enige om, hvordan tavlerne skal anvendes fremadrettet – dette besluttes naturligvis i samarbejde med jer i organisationen.

Hvad får I med tavlepakken?

  • Visuelt overblik over egen performance. Det kan f.eks. være ift. ansvarsfordeling, mål, problemer, ideer, ressourcer mm. gennem fysiske tavler i organisationen/afdelingen.
  • Identificering af mål og behov i organisationen/afdelingen.
  • Overblik over, og problematisering af, nuværende proces for styring og forbedringer.
  • Planlagt og ledet tavleudviklingen af eksperter indenfor Lean Six Sigma.
  • Forbedret interne kommunikationsprocesser.

Pris fra 195.000 (ekskl. moms)

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top