Skip to content

Tiden på den korte bane driller mine tidligere tanker om ”fremtidens kvalitet”

dfk forside

Tanker tilbage fra 2010. Jeg kunne nok bruge de samme slides igen, hvis det ikke lige var for 2020

For 10 år siden fyldte Dansk Forening for Kvalitet (DFK) 50 år. Til deres jubilæumskonference 2. december 2010 var jeg en af oplægsholderne. Jeg skulle give mit bud på ”fremtidens kvalitet” og dermed forventningerne til de medarbejdere og ledere, som arbejdede – og skulle arbejde med kvalitet. I år er der desværre ingen fejring af 60 års fødselaren. Konference d. 12. november måtte aflyses. Men derfor kan man jo alligevel godt kigge tilbage.

 

”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”, skrev Søren Kierkegaard tilbage i 1843. Syv simple ord – men meget tankevækkende. Og vel mere relevant end nogensinde. Det kan skyldes, at jeg bliver stadig ældre. Det kan også skyldes, at jeg er nødt til at kigge bagud for at kunne agere fremadrettet? Eller at jeg i nuet ikke kan kigge både baglæns og forlæns. Så jeg får vel ikke pladsen eller rummet til at forstå det fulde og hele. Og er det ikke ok? Kierkegaard grublede vel også en stor del af sit liv!

For ti år siden var mit budskab enkelt. Fokus på kunder, processer og data vil være uændret… eller måske øget qua vores muligheder for at få data og indsigt fra vores stadig mere digitaliserede processer. Min primære påstand handlede om, at behovet for samarbejde ville øges. Dels ville kompleksiteten og dermed forskellige erfaringer blandt organisationens medarbejdere og ledere øges. Dels ville en ny generation af medarbejdere melde deres ankomst og med dem anderledes krav til vores måde at lede og arbejde på.

 

Illusionen om at have det fulde overblik før beslutningstagen måtte dø. Meget mere ville være til diskussion. For jo mere vi ved, jo mere ved vi også, at vi ikke ved; frit citeret fra Sokrates. Sagt med et håb om, at vi kunne frigive energien til at turde gøre noget. Så tiden ikke bare gik – og man måske mistede muligheden for at skabe den rette kvalitet til rette tid.

 

Tid er et interessant fænomen. Den kan gå både hurtigt og langsomt. Den kan føles som evigheder og et enkelt sekund. Det foredrag, som jeg holdt den gang, kunne jeg på mange måder blot gentage – næsten med brug af de samme slides. Jeg skulle blot ændre datoen.

 

Og alligevel er intet det samme. Måske havde nogle sagt, at verden kunne blive ramt af en pandemi… men det var på igen måder en del af mit scenarie. Hverken da jeg skrev oplægget; eller da jeg holdt oplægget – eller da jeg fejrede nytåret 2020 med gode venner.

 

Ændrede rationaler er også en del af livet i en organisation

Corona er på mindre end et år, blevet en del af vores liv og et ord, som langt de fleste af os, bruger hver dag. Det rammer vores professionelle virke gennem både processer, kunder og data. Vi er nødt til at tage kampen, dansen, udfordringen… og hvad det ellers er blevet kaldt, op. Det er blevet en game changer, som vi ikke kan undgå at forholde os til.

 

Corona har ændret vores rammer for at samarbejde. Vi blev pludseligt sendt ud – eller ind – i en virtuel verden, som ikke giver os samme muligheder for at fornemme stemninger og følelser. Hvor det er meget lettere at misforstå. Og hvor vi oftere kommer hurtigere frem til konklusionen. Måske ikke fordi den er rigtig – men fordi processen bag skærmen ikke helt inviterer til samme form for dialog.

 

Så fokus på at samarbejde er blevet vigtigere end nogensinde. Vi er nødt til at tro på de gode intentioner. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at have fokus på bolden – og ikke på manden. Og vi er nødt til at forme vores processer, så de både rummer plads til det mindset, som de yngre medarbejdere kommer med, plads til virtuel/robust beslutningstagen, når tingene ikke går som forventet…. og samtidig være parate til, at meget kan ændres radikalt indenfor kort tid.

 

Så tiden på den lange bane ændrer ikke alt. 10 år efter kunne jeg bruge samme røde tråd i min tale. Men bevæggrundene og rationalet må siges at være ændret. Vi skal stadig tro på dialog og samarbejde. Og gerne med et globalt udsyn. Det har vi og verden brug for mere end nogensinde.

 

Et ordentligt værdisæt og åbent sind er afgørende for både den leverede og oplevede kvalitet. Uanset organisation, branche, land og kultur.

 

Tillykke med de 60 år, DFK.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top