Skip to content

Tillykke med det grønne bælte til Britta Jensen fra Hydra-Grene A/S

Så kan Britta Jensen fra Hydra-Grene A/S kalde sig Green Belt. Tillykke!

Britta har igennem sit projekt arbejdet aktivt med Six Sigma værktøjerne og hun har haft stor glæde af at inddrage den viden og erfaringen der er i organisationen.

Brittas projekt handlede om at nedbringe fejl på konstruktionstegninger. Fejl, som kostede både spild af mandetimer og ubrugte timer på dyrt produktionsudstyr. Alle går, som altid på arbejde for at gøre det bedst muligt, men processerne kan jo faktisk drille. Britta kunne påvise, at processerne drillede – særligt på tværs af afdelingerne. Ved at inddrage medarbejdere i et antal workshops lykkedes det med proceskortlægning og data at få en fælles forståelse af problemet. Herefter var det meget lettere at finde en fælles ny proces, som bevirker, at produktionsudstyret ikke har stået stille på grund af fejlagtige konstruktionstegninger siden. Ligesom den nye tværgående proces har skabt et meget bedre grundlag for at digitalisere processen. Det bliver næste skridt.

Brittas DMAIC-projekt omhandler dermed en meget typisk problemstilling for vækstvirksomheder. Som en mindre virksomhed er der meget, som kan klare gennem uformel mundtlig dialog ml. medarbejderne. Men når der kommer flere produkter, flere ordrer og flere kolleger, så stiger kompleksiteten – og der skal ske en mere formel og struktureret koordination mellem de involverede afdelinger. Britta har vist hvordan det er muligt at bruge et internt problem til at også at udvikle og sikre et godt flow på tværs af organisationen.

Britta udtaler sig om kursusforløbet:

“Det har været et rigtig spændende forløb, hvor jeg har fået en kæmpe og uundværlig sparring fra Storm for at kunne holde projektet på sporet. Alle er så løsningsorienteret / fokuseret, at man let kommer til at overse muligheder eller risici, hvis ikke projektet er faktabaseret nok, der hjælper værktøjerne og et GB til at forstå hvorfor fakta er yderst vigtig, når man arbejder med forandringer.

Er i gang med at planlægge mit næste projekt og der er de forskellige værktøjer allerede med.”

 

 

 

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top