Skip to content

Dokka Fasterners Six Sigma arbejde – Udfordring med levering

Et interview med Kræn Nielsen, Vice President, Dokka Fasteners

Dokka Fasteners har oplevet stor vækst gennem en årrække. De har gennemgået en medarbejderudvikling fra blot at være to medarbejdere til i dag at være 25 medarbejdere og nye medarbejdere ventes indenfor den nærmeste fremtid. Således varetages den daglige drift i dag af flere hænder, og koordineringsarbejdet er også grundet internationaliseringen blevet langt mere komplekst. Det har resulteret i, at mange leverancer fejler undervejs, så varen ikke kommer frem til tiden, til stor utilfredshed hos kunderne.
Dokka Fasteners er karakteriseret ved at deres medarbejdere er praktikere, har et stort engagement, fokus på den daglige drift, brandslukning og kundefokus – alt sammen forankret i engagerede medarbejdere.

 

Hvad tænker du, når du ser tilbage på forløbet?

Vi var en organisation i 98 % driftsmode og havde ikke selv fået tanken, da vi blev kontaktet af Storm. Den brændende platform var til stede, om end den ikke var så bevidst. Til at starte med, kendte vi ikke nøjagtigt vores egen sigma-værdi. Den brændende platform blev varmere og mere tydelig, efterhånden som der kom flere og flere dataanalyser på bordet. Data var med til at aflive accepterede antagelser i virksomheden om processen, fx at hvis kunden målte os på en anden måde, ville vi have en bedre performance – hvilket ikke viste sig at være tilfældet. En anden antagelse, der ikke holdt stik var, at vores performance hovedsageligt var dårlig som følge af, at varerne ikke kom frem til tiden. Men data viste, at ca. halvdelen af varerne ankom for tidligt! Sådan blev den brændende platform gradvist varmere og varmere.

Hvis vi selv skulle have ledet pilotprojektet, ville det have været en udfordring grundet vores fokus på drift. Så det var rigtigt sundt med en ”skolelærer” effekt, hvor vi med jævne mellemrum fik besøg af Storm, som guidede os igennem metoden. Specielt den første fase i Six Sigma projektmodellen, Define-fasen, kræver en stor bunke tålmodighed, hvilket er en stor udfordring for en driftsorganisation som os. Pilotprojektet gav os ikke alene en god indsigt i vores egen proces, men også i metoden.

Det var en god beslutning – en beslutning taget på baggrund af data – at gå procesvejen og bringe en proceskonsulent ind. Det var en meget positiv oplevelse, at proceskonsulenten i den grad evnede at sætte sig ind i vores komplekse virksomhed i løbet af de to dage. Det var godt, at alle deltog i procesworkshoppen begge dage i modsætning til, hvis man skulle have gået til og fra workshoppen alt efter, hvem der nu havde ekspertise i det enkelte procestrin. Det har betydet, at alle nu har en forståelse for processen fra A – Z.

 

Hvad var den største overraskelse?

Projektet fik et andet udfald, end jeg havde regnet med, da vi gik i gang. Den forventede løsning udeblev – det var ikke bare et quick fix, hvor fx indkøb skulle rette ind, men en helt anden konklusion. Det gav værdi, at metoden fik os til at se problemet med nye øjne.

 

Hvad var den største udfordring gennem de to dage?

Den største udfordring var helt klart mentalt at løsrive sig fra driften. Kører det nu, hvor jeg er væk? Tanken om opgaverne, der hober sig op i mit fravær og tanken om, hvornår jeg skulle få tid til at løse dem osv.

 

Hvordan taler medarbejderne om de to dage?

Enkelte har uopfordret givet en god tilbagemelding på de to dages procesworkshop. Det var en god balance mellem god lytning, få rundet diskussionerne af og skåret igennem, når det var tid til at rykke videre.
Nu skal der bare tid i organisationen til at vende sig til, at medarbejderne kan bruge noget af deres tid på udviklingsopgaver.

 

Hvordan får du nu fulgt op?

Et output fra procesworkshoppen var en handlingsplan med opgaver, deadlines og ansvarlige. Den følger vi op på ugentligt med stående møde ved den nye procestegning. Udfordringen er at få samlet alle deltagerne – ofte er der 20 %, som ikke kan deltage pga. andre presserende opgaver fx rejser. Konsekvensen er, at så har opgaverne en tendens til, at deadlines må udskydes. Vi har også oplevet en del opgaver, som ikke når deres deadlines. Vi overvejer derfor nu efter 3 ugers implementering at afsætte konkret tid til opgaveløsning, idet vi har oplevet, at det er svært for medarbejderne at tage tid ud af den daglige drift til at få løst opgaverne, så den nye proces kan komme på plads. Der er vi heldige, at vi har en ildsjæl i organisationen, der brænder for den nye proces og som er primusmotor for at holde liv i projektet, så det ikke sander til. Det er mindst 50 % af indsatsen, der ligger efter, at løsningen er fundet. Det er kommet som en overraskelse for os, at det kræver så stort et fokus og prioritering for at få plukket frugterne efter, at de er identificeret.

 

Dokka Fasteners – en underleverandør i vindmølle- og offshore branchen

Dokka Fasteners er underleverandør til vindmølle og offshore branchen. Virksomheden er en specialproducent af bolte, der kan bruges i krævende miljøer med stærke klimatiske påvirkninger og stor mekanisk belastning. De har både egen produktion og indkøb fra underleverandører.

Læs mere om Dokka Fasteners på deres hjemmeside www.dokkafasteners.com

Et interview med Kræn Nielsen, Vice President, Dokka Fasteners

Dokka Fasteners har oplevet stor vækst gennem en årrække. De har gennemgået en medarbejderudvikling fra blot at være to medarbejdere til i dag at være 25 medarbejdere og nye medarbejdere ventes indenfor den nærmeste fremtid. Således varetages den daglige drift i dag af flere hænder, og koordineringsarbejdet er også grundet internationaliseringen blevet langt mere komplekst. Det har resulteret i, at mange leverancer fejler undervejs, så varen ikke kommer frem til tiden, til stor utilfredshed hos kunderne.
Dokka Fasteners er karakteriseret ved at deres medarbejdere er praktikere, har et stort engagement, fokus på den daglige drift, brandslukning og kundefokus – alt sammen forankret i engagerede medarbejdere.

 

Ønsker du hjælp og sparring til lignende udfordringer? Så kontakt os endelig.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top