Skip to content

Veronica Manley Thomsen er blevet certificeret Green Belt

Til lykke med Green-Belt-certifikatet til Veronica Manley Thomsen fra PMC Technology, som her på billedet ses med hendes trofaste støtter. Mads Toft -VP Supply Chain – som sponsor og Pouline Belza, som en af underviserne og coach på projektet.

Veronica har reduceret antallet af interne ikke-leverandørrettede vareafvigelser med 70 – 75 pct. Svarende til en omkostningsreduktion på mere end 0,5 mill. kr.pr. år. Rigtige besparelser i en administrativ proces hos en produktionsvirksomhed.

Godt gået, Veronica!

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top