Skip to content

Vi går alle på arbejde for at gøre vores bedste

Få styr på processerne

Vi kender det vel fra os selv? Hvem går på arbejde for at blive uvenner med kolleger? Få flest mulig kundeklager på en dag? Eller sikre, at produktionen går i stå og alle skal arbejde over? Det er der ingen af os, som gør! Vi går alle på arbejde ud fra en intention om at gøre det så godt som muligt – og få en god dag på arbejdet. Hvis vi alle går på arbejde for at gøre en forskel, medvirke til fremdrift og have en god dag, må grundlaget for at gøre det til virkelighed handle om noget andet og mere.

Find de gode ledere – så kommer effektiviteten og arbejdsglæden

Udover medarbejdere betyder processer, arbejdsgange, rutiner, procedurer, eller hvad vi end kalder det, en hel del. Lad os her bruge begrebet ”processer” for det hele – og så ellers fokusere på, at disse processer har stor betydning for langt de fleste organisationers hverdag. Gode processer er med til at øge mulighederne for at levere en god og ensartet kvalitet – til glæde for både kunder og medarbejdere.
Der er en sammenhæng således, at jo bedre en proces fungerer eller jo højere kvalitet vi leverer – jo sjovere og jo mere effektive er vi.
Den gode leder sikrer, at der er styr på processerne. Det skaber effektivitet og dermed arbejdsglæde. Eller er det måske omvendt, således at den gode leder skaber arbejdsglæde – og processerne bidrager med en god performance?

Six Sigma – GE’s metode til at skabe effektivitet og spotte ledertalenter

Six Sigma er anerkendt for vejen til kvalitet i verdensklasse, efterfulgt af høj effektivitet og en solid bundlinje. Implementeringen af denne metode har Jack Welch siden hen kaldt en af sine vigtigste beslutninger. Mest af alt fordi Six Sigma gennem kundefokus, datadrevne beslutninger og stringente roller og projektmetoder er med til skabe de robuste processer – og dermed i sidste ende øge effektiviteten.

Six Sigma giver som projektmetode medarbejderne plads til at være med til at skabe forbedringer i de processer, som de selv arbejder med til hverdag. Lad mig som medarbejder være med til at skabe de rammer, hvori jeg skal eksistere – og så skal jeg som medarbejder også gerne medbringe det engagement, som for mange er synonym for arbejdsglæde.

Six Sigma-ressourcer er medarbejdere, som uddannes i brug af metoden – og dermed er med til at skabe de faktiske forbedringsprojekter
Gennem ledelse af forbedringsprojekterne får medarbejderne dermed mulighed for at vise, træne og udvikle deres lederevner. Hermed bliver Six Sigma på sigt ofte også en måde, hvorpå organisationen kan finde de ledertalenter, som skal være med til at sikre både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Sagt med andre ord bliver Six Sigma en del af ledelsesstilen i den pågældende organisation – og den grundlæggende kultur kommer til at handle om at lade arbejdsglæde og effektivitet gå hånd i hånd.

Få din uddannelse i Six Sigma og vær med til at skabe effektivitet, glade medarbejdere og høj kvalitet.

Du kan også vælge at tage enkelte kurser i netop det område du ønsker mere viden indenfor.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top