Skip to content

Erik Mikkelsen fra LEGO er blevet Black Belt

Tillykke til Erik Mikkelsen fra LEGO System. Erik blev i sidste uge certificeret Lean Six Sigma Black Belt.

Erik kommer med disse ord omkring sin læring:
”DMAIC er en rigtig god struktureret metode. Jeg er dog blevet meget opmærksom på, at arbejdet med forbedringer kun bliver en succes, når de rigtige folk fra processen involveres. Der kom et rigtig flot resultat ud af mit uddannelses-projekt. Primært p.g.a. input og deltagelse af specialisterne i projektgruppen og andre steder i LEGO organisationen. Dette har Storm med rette lagt stor vægt på i undervisningen.”

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top