Hvorfor vælge en Yellow belt uddannelse? Hør Rasmus Wilhardt fortælle

Hvorfor vælge en Yellow belt

Hvorfor vælge en Yellow belt? Interview med Rasmus Wilhardt, Lean Manager hos Danica Pension

Hvorfor prioriterede du Yellow Belt-uddannelse til dine teammedlemmer?

For at få en mere datadrevet tilgang til problemløsning. Vi har arbejdet med Lean i en længere periode, hvor der er mange forslag til forbedringer – både store og små opgaver. Men det har været svært at blive enige om hvilke forslag, der skal prioriteres. Prioriteringen afhang mest af fornemmelser, og hvad der var ”oppe i tiden”.

Hvad har det givet medarbejderne som helhed at få en Yellow Belt-uddannelse?

Det har givet en ”aha-oplevelse” i forhold til det tidsforbrug vi har på de forskellige faser i opgaveløsningen. Hvordan bruger vi tiden optimalt? Derudover er løsningerne blevet bedre. I stedet for at gå halvt med det hele, gør vi nu det rigtige rigtigt. Vi gennemfører pt. et stort projekt, og det kører nu både proces- og datadrevet. Den følelsesladede debat er væk. Grundlaget bliver mere objektivt. Derudover har vi også aflivet myter og kæpheste. Fx havde vi i callcentret en formodning om, at fejl på en bestemt type henvendelser fyldte rigtig meget af vores tid. Men lige præcis de fejltyper fyldte kun 4 %, så det var der ingen grund til at gå efter.

Uddannelsen har også givet medarbejderne erkendelsen af vigtigheden af at forstå tingenes tilstand. Det giver værdi at bruge tid på analyse i stedet for hurtigt at hoppe til konklusioner. Det er ikke bare en tanke, når du laver analyser, også en handling.

Endelig er medarbejderne blevet mere nysgerrige på den situation, vi står i. Man bliver klogere undervejs. Vi er blevet meget mere nysgerrige på problemerne – ikke kun på løsningerne.

Hvad har det givet organisationen, at alle i dit team nu er Yellow Belt-uddannede?

Når vi har defineret problemet, vurderet impact og konsekvens er vi rimeligt sikre på, at løsningen vil virke. Vi er ”garanteret” succes. Vi bruger ikke tid på at gå med løsninger, der ikke giver noget. Og det var faktisk ikke særlig meget uddannelse, der skulle til.

Jeg havde en bekymring om, at der fremover skulle bruges længere tid på analysefasen – og ville vi få lov til det? Men den er blevet gjort til skamme. Årsagen er, at ledelsen hele tiden holdes orienteret om, hvad analyserne giver af nye erkendelser undervejs i processen.

 

Rasmus
Rasmus Wilhardt, Lean Manager Danica Pension

 

Kommentarer fra Yellow Belt-uddannelsen:

”Alsidigheden, og at der hele tiden blev lavet paralleller/sammenligning til LEAN, som jeg kun kendte, da jeg kom”

”Måden hvorpå teori blev koblet sammen med virkeligheden. Fed energi.”

”Godt humør – god inddragelse uanset ens eget niveau”

”God til at forklare – god indlevelsesevne og god til at tage ting undervejs”

”Får lyst til mere – du brænder virkelig igennem. Dejligt at opleve!”

 

Læs mere om Yellow Belt uddannelsen her.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere