Skip to content

Kirsten Stoltberg er blevet Black Belt certificeret

Kirsten Stoltberg har gennemført vores Black Belt uddannelse. For at blive certificeret skal man deltage i en 20-dages teoretisk uddannelse med efterfølgende eksamen.

Sideløbende skal man så gennemføre et DMAIC forbedringsprojekt.

En ret hård uddannelse, når man samtidig skal (i dette tilfælde) passe sit job som produktionsdirektør. Kirsten har villet vise resten af organisationen, at denne metode gør en forskel.

På billeder har Kirsten fået overrakt sit certifikat af Lasse Andersson fra Storm.

Kirsten siger:
”Six Sigma og DMAIC har generelt – og også her hos CPKelco – stort set kun været brugt på processer, hvor vi har haft store mængder data. En af de helt store læringer for mig og virksomheden, har været at metoden med fordel kan bruges med andre vinkler også. I stedet for kun at kigge på processerne, i steps hvor vi har data til rådighed, skal man i stedet samle data ind, i steps hvor potentialet for forbedringen er. Man skal huske, at der er to døre man kan gå ind ad. Datadøren er god, men der er et stort potentiale hvis man også går ind ad procesdøren. Hvis man for alvor skal rykke sig som virksomhed og agere ud fra data, så er ovenstående vejen frem.”

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top