Skip to content

Lean Six Sigma Green belt – når det passer ind i din hverdag

Vil du være en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater? Foretrækker du at lære i et virtuelt miljø, hvor du selv kan bestemme tidspunkt og hastighed? Har du brug for fuld fleksibilitet i din uddannelse?

Så lad vores virtuelle platform være det sted, hvor du lærer den internationalt anerkendte og datadrevne projektmetode DMAIC – og dermed bliver i stand til at lede forbedringsprojekter inden for eget fagområde eller organisatoriske enhed.

Du får indsigt i tænkning omkring datadrevet problemløsning og et metodeoverblik, som straks kan anvendes.

 • Indsigt i at anvende forbedringsværktøjskassen i egen dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • Evne til at skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forhold til processens output
 • Forståelse for betydningen af data og bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • Praktisk anvendelse af statistisk proceskontrol (SPC) som redskab
 • Erfaring med at gennemføre strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DoE) som væsentlige værktøjer
 • Indsigt i praktisk anvendelse af flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • Læring i at gennemføre brainstormsessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit-betragtninger
 • Evne til at gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer

Virtuel undervisning med plads til læring i din egen praktiske hverdag

Undervisningsmaterialet er på engelsk – men al din læring kan fint ske på dansk. Dels gennem dialog, hvor der samles op med en af vores dygtige instruktører. Dels gennem det materiale, som vi gerne supplerer med.

Samlet set skal du igennem 43 timers e-learning, som kan tages i eget tempo – med indlagte tests og måling af din fremdrift. Vi planlægger forløbet ud fra dine rammer og ambitioner. Så den fælles dialog og refleksion efter afslutning af hver DMAIC-fase, planlægges ved opstart. Vi afsætter typisk 1,5 time til hver af dialogerne. Det giver indsigt – og en mulighed for at være velforberedt. Ligesom det sikrer, at du kender din egen plan og kan passer den ind i din hverdag.

På disse virtuelle opsamlinger drøftes den gennemgåede teori samt hvordan værktøjerne og tænkningen løbende kan anvendes i din egen hverdag.

Du kan afslutte en virtuel Green Belt på tre forskellige måder

 1. Bestå den teoretiske eksamen, så du kan blive eksamineret Green Belt
 2. Vælge en virtuel certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med en virtuel DMAIC-simulering. Det sikrer praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden samt de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

Denne mulighed kræver yderligere 12 timer med praktiske øvelser gennem DMAIC. Det foregår virtuelt og er en del af vores e-learningsplatform.

 1. Vælge en egentlig praksisnær certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit almindelige arbejde. Det sikrer en solid praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden, hvor du samtidig er med til at løse et komplekst problem i egen organisation – og derigennem skabe faktiske forbedringer.

Her suppleres din virtuelle undervisning med virtuelle arbejdsdage, hvor du løbende er i dialog med en af vores undervisere. Der bliver plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer. Du får sparring til at løse de konkrete problemstillinger – og der kan være tid til at netværke med andre deltagere. Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de ”fysiske” arbejdsdage. Her samles deltagerne på vores kontor i Holte – det giver plads til både netværk, faglige sparring og tid til fordybelse i eget projekt.

Endelig giver denne mulighed egentlig projektfokuseret coaching, hvor vi sparrer omkring dit konkrete projekt og hjælper dig frem til den dag, hvor du kan kalde dig ”certificeret Green Belt”.

Du kan altid bygge videre og blive Black Belt

Bliver du grebet af DMAIC som metode og gerne vil videre, så kan du siden hen overveje at tage en Black Belt uddannelse, som hjælper dig til at drive tværgående og meget komplekse DMAIC-projekter.

Vores opbygning bevirker, at du både kan fortsætte med at uddanne dig til Black Belt ved at bruge e-learning – og hvis du hellere foretrækker det – flytte over til den mere traditionelle Black Belt uddannelse, hvor der også er egentlig klasseundervisning.

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere