PPAP – ikke kun relevant i Automotive Industrien

PPAP – ikke kun relevant i Automotive Industrien.

PPAP er et system til godkendelse af produktionsstart. Det kan sammenlignes med en generalprøve inden den store premiereforestilling.  PPAP’en skal bevise, at en leverandør er i stand til at producere emner med den ønskede kvalitet.

Tidligere var det udelukkende leverandører til automotive industrien, der i forbindelse med certificeringen til ISO TS 16949 skulle leve op til kravene i PPAP. Efterhånden er det blevet en betingelse for at levere til en række store danske og internationale virksomheder indenfor mange forskellige brancher.

Det primære formål med PPAP er at sikre, at leverandøren:

1) har forstået kundens design- og specifikationskrav
2) kan levere et produkt, der lever op til de specificerede krav
3) har opbygget processer, der er i stand til at producere med den ønskede kvalitet

En PPAP er en struktureret fremgangsmåde til at analysere en række aspekter omkring en produktionsproces. PPAP består af 5 væsentlige elementer:

1) Dokumentaton – Tegninger, produktspecifikationer og ændringer
2) Risikoanalyse – Procesflow, FMEA og kontrolplaner
3) Kapabilitet – Målesystemsanalyser og proceskapabilitetsanalyser
4) Krav og referencer – Laboratorietest, prøveemner og kundespecifikke krav
5) Slutdokument – Part Submission Warrent (godkendelsesdokument)

De værktøjer der benyttes ved PPAP er kendte værktøjer fra six sigma værktøjskassen. Og hele tankegangen omkring at skabe robuste processer, som ikke producerer fejl, hænger også rigtig godt sammen med six sigma tankegangen.

Trinene der drejer sig om risikoanalyse og kapabilitet er centrale.  Her skabes et overblik over processen ved et process flowchart, hvor alle processens væsentligste trin kortlægges. Med udgangspunkt i den kortlagte process udarbejdes en Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) for at afdække og forebygge mulige fejlkilder i processen.  Dernæst skal kapabiliteten af såvel målesystem som produktionsproces afdækkes. Det skal sikres at ”kvaliteten” af de måleprocesser, som skal anvendes i forbindelse med produktionen er tilfredsstillende, ligesom det skal sikres at produktionsprocessens reelle performance hænger sammen med de fastsatte specifikationer.

Gennemførsel af en PPAP er ikke blot en papirøvelse, der kun skaber værdi for kunden. Det er derimod et værdifuldt værktøj for en virksomhed, idet det kan hjælpe virksomheden med at identificere mulige problemer i produktionsprocessen,  inden de opstår. Et meget afgørende element for udbyttet er organiseringen af de teams, som arbejder med PPAP. Det skal sikres, at de rette kompetencer er repræsenteret, og at man favner bredt i organisationen i form af en involvering af hele produktflowet – f.eks. udvikling, produktion, salg og kvalitet.

For en mere detaljeret gennemgang af elementerne i PPAP henvises til AIAG udgivelsen, som opfattes som den officielle PPAP reference. Ligesom du er meget velkommen til at kontakte Storm Management som også er behjælpelige med at få det fulde udbytte af jeres PPAP arbejde.

Læs mere her

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere