Skip to content

2nd International Lean Six Sigma Conference 2017

2nd International Lean Six Sigma Conference 2017 Carsten Jørgensen og Ole Therkelsen

Den 8. november 2017 afholdte IDA Mechanical FYN sin anden internationale Lean Six Sigma konference i samarbejde med Storm.

Konferencen ‘2nd International Lean Six Sigma Conference 2017’ var vel fremmødt. Og dagen bød på mange spændende oplæg fra Six Sigma entusiaster repræsenteret fra både danske og internationale virksomheder. Hvert oplæg havde sin egen vinkel på Lean Six Sigma, hvilket efterlod deltagerne med en bred vifte af inspiration.

 

Hovedpointerne fra oplægsholdere – hvad lærte vi?

Vi har opsamlet hovedpointerne fra hvert oplæg nedenfor.

 

Ane Storm Ry, Storm – House of Six Sigma

”Den gode nyhed er: Det går godt for danske virksomheder.” Sådan startede Ane Storm Rys oplæg om Lean Six Sigma ift. industri 4.0. Eller måske rettere ift. quality 4.0, for i sidste ende handler det også om, hvordan vi udtrykker os omkring de initiativer vi igangsætter.

Ane satte skarpt fokus på struktur og kultur. For som hun siger; ”Culture eats strategy for breakfast”. Hvis du får lavet en strategi, der ikke tilgodeser kulturen, så falder strategien til jorden. Det handler altså i høj grad om mennesker og organisationsidentitet, når vi implementerer nye initiativer.

Men det er ikke menneskene vi skal styre. Det er processerne. Vi skal styre det menneskelige element i måden vi planlægger og styrer processerne på. Også skal vi styre maskinerne. Vi skal lære maskiner at se de sammenhænge mennesker ser. Maskiner handler kun ud fra data og statistiske sammenhænge, men der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem hajangreb og salg af is selvom statistikken siger det – vi mennesker ved, at sammenhængen opstår, fordi det er sommer. Men hvordan lærer vi maskinerne det samme rationale?

Afslutningsvist talte Ane om ’at tage sig tid’. Tid til at reflektere og forstå, hvad der faktisk sker omkring os. Vi skal ikke bare gøre for at gøre, og drøne derudaf. Vi skal forstå vores organisation og virkelighed. Vi skal gå fra ’Continous til Continual’. I stedet for at forbedre i kontinuerlige cirkulære processer, skal vi stoppe op mellem hver delproces, og reflektere over ’hvad lærte vi lige her?’, inden vi går videre. Det skal være okay at tage tid til refleksion.

Det handler om ledelse, mennesker, data, processer, tid og kultur. Og tænk, hvis industri 4.0 kan bruges som undskyldning til at få sat skub i nogle af disse ting.

 

Ramazan Jozghani, LEGO System A/S

Ramazan Jozghani fra LEGO System A/S er nylig certificeret Black Belt. I sit oplæg fortalte Ramazan om sit Black Belt projekt og de udfordringer samt indsigter han tager med sig herfra.

‘Visuel data driven decision making’ var navnet på Ramazans Black Belt projekt. Ramazan havde arbejdet med optimering af nogle elektroniske komponenter ift. bl.a. re-test og scrap. Da megen af LEGO koncernens produktion ligger i Asien, udførte Ramazan store dele af sit projekt i Asien.

Ramazan rejste, og startede med at udføre målesystemsanalyser (MSA) i produktionen. En proces han måtte gentage flere gange, for som Ramazan sagde ’medarbejderne forstod simpelthen ikke, hvorfor de skulle gøre det. Det var her, Ramazan virkelig forstod vigtigheden i accept fra medarbejdere, og at de har fuld forståelse for en given proces.

Det er arbejdet med mennesker, der er udfordrende gennem et klassisk DMAIC-projekt. F.eks. havde Ramazan samlet en projektgruppe til at optegne processen for arbejdsgangen. Det gik fint. Men efter nogle dage i produktionen kunne han se, at processen så fuldstændig anderledes ud. Selv simple spørgsmål som ’hvor ofte re-tester i?’, det gjorde medarbejderne kun én gang. Men virkeligheden viste, at de re-testede op til fem gange i processen. Det bevidner også, at vi mennesker ikke altid ved, hvad vi selv gør, fordi vi ikke aktivt tænker over vores egne vaner og handlemønstre.

Projektet resulterede i nærmest øjeblikkelige resultater indenfor scrap og re-test.

Ramazan vil huske os alle på, at data ikke er noget værd, hvis du ikke kan analysere det. Hvis det f.eks. kun er statistiske medarbejdere, der kigger på det, giver det ikke mening. Vi skal have ingeniører og evt. produktionsfolk til at være med, så vi faktisk kan forstå, hvorfor data ser ud, som det gør.

Vi skal have vores leverandører med os i vores udvikling, ellers kan de ikke følge med det opsving virksomheden opnår gennem effektiviseringen. Og så skal vi huske at tale med vores medarbejdere. Gå rundt og tal med folk for at forstå virkeligheden.

Du kan se videoen fra Ramazans Black Belt certificering her.

 

Ole Therkelsen og Carsten Jørgensen, LEGO System A/S

Et underholdende og fagligt inspirerende oplæg med humor og skuespil blev udført af Ole Therkelsen og Carsten Jørgensen fra LEGO System A/S. Ole og Carsten fortalte om deres Six Sigma rejse i Engineering på LEGO koncernen.

’Et dirrende knæ’ var tidligere beslutningstager i afdelingen. Oles dirrende knæ. Jo bedre ideen var, jo mere dirrede knæet, og en beslutning blev taget. Men beslutninger har konsekvenser. Og disse konsekvenser skulle vise sig nogle år efter, og nu skulle der tages action.

En Six Sigma ekspert tog over. Han blev projektleder og skulle løse problemet. Det blev hurtigt klart, at man aldrig havde koncentreret sig om ’årsagen til problemet’ – de havde altid bare hoppet direkte i ’improve’ (ift. DMAIC-metoden). Så nu skulle de være datadrevne. En masse medarbejdere blev uddannet indenfor Six Sigma. Og alle medarbejdere fik som minimum en Yellow Belt uddannelse. Afdelingen blev omorganiseret, og var nu organiseret ud fra processerne fremfor at være funktionsopdelt. En kæmpe Six Sigma satsning blev igangsat – og er stadig i gang. For en Six Sigma rejse bliver ved.

Da Six Sigma rejsen blev igangsat satte afdelingen sig nogle centrale mål:

 • Vi skal være datadrevne
 • Vi vil være procesorienteret i stedet for funktionsopdelt
 • Vi skal sikre robuste løsninger for fremtiden
 • Vi skal sikre, at der er rum til kompetenceudvikling
 • Vi skal være mere professionelle ift. stakeholders på tværs af værdikæder
 • Vi skal være innovative, men bevare de praktiske løsninger
 • ’Stay world class moulder

Det er processerne man skal tage fat i. Det er hvad Ole og Carsten har lært. Og det er også det, der er det svære. Processer består, organisationer forgår. Men vi skal også huske at balancere mellem resultater og processer. Det kan også blive for meget proces. Vi skal huske, at vi også skal skabe resultater.

 

Kamran Zamir, Game Change

”En stor del af at tale om Six Sigma er at afmystificere det.Og det var netop, hvad Kamran Zamir forsøgte at gøre gennem sit oplæg. Kamran lagde vægt på at forklare, hvad Lean Six Sigma egentlig er. Hvad er DMAIC? Hvad er en proces egentlig? Hvad er Sigma? Og hvordan skal vi forstå forbedringer?

Forskellen på Lean Six Sigma og Project Management er, at Project Management handler om at have et problem du godt ved, hvordan du skal fikse. Men Lean Six Sigma handler om at have et problem du ikke ved, hvordan du skal fikse. Men det er ikke altid ligetil at initiere et Lean Six Sigma projekt, man kan møde mange forskellige reaktioner. De typiske reaktioner på Lean Six Sigma gennemgik Kamran:

 • Skal vi nu lære japansk?
 • Skal vi nu være statistikere?
 • Er det ikke bare populært lige nu?
 • Vi er anderledes. Metoden passer ikke bare på
 • Vi har ikke processer.
 • Vi fabrikerer ikke noget.
 • Ledelsen vil ikke støtte det.
 • Vi har for travlt (men hvad har I travlt med?).
 • Vi har ikke pengene til det.

Man vil møde meget modstand, når man arbejder med Lean Six Sigma. Og derfor er det netop vigtigt, at vi lærer at afmystificere metoden gennem vores sprog og daglige arbejde med Lean Six Sigma.

 

Gunhild Nielsen, Coloplast

Gundhild Nielsen arbejder hos Coloplast som bl.a. producerer stomiposer. En yderst sårbar målgruppe, hvor behovet for variationskontrol i kvaliteten er altafgørende. En måde at styre sin variation og kvalitet på, er gennem værktøjet DoE.

Så, hvad er en DoE? DoE står for Design of Experiments. Det er et værktøj der anvendes til at teste flere komponenter eller kvalitetsparametre på en gang. Gunhild gav et eksempel; hvis du skal bage en kage, skal du bruge mange forskellige komponenter. Du skal bruge en ovn, termometer, ingredienser osv. For at bage den bedste kage må du justere på hver enkelt komponent for at teste, hvilken kombination af komponenter, der giver den bedste kage. Normalt vil man teste en komponent ad gangen, for at kunne holde styr på, hvad der skaber resultater. Men gennem en DoE har du mulighed for at teste flere komponenter på en gang. DoE’en fortæller dig, hvilken kombination af komponenter, der giver det bedste output, samt hvilke komponenter der bestemt ikke skal kombineres. Vi kan med andre ord definere og simulere variationen.

Gunhild har udført flere DoE’er i forbindelse med sit arbejde på Coloplast. Hun har oplevet udfordringer og succeser med værktøjet.  Gundhild kommer med flere gode råd til arbejdet med DoE:

 • Gå ud i produktionen og indsaml viden inden du går i gang.
 • Overvej om I har ressourcer til forsøget.
 • Vær bevidst omkring de komponenter du vælger at teste, og dermed også de komponenter du fravælger i DoE’ Det er aldrig forbudt at gå tilbage og lave en ny test med nye komponenter.
 • Vær opmærksom på, at teknikere/operatører ikke ændrer en masse parametre under forsø Tag en snak med dem, og gør dem bevidste om, hvorfor vi udfører forsøget og hvad deres handlinger betyder for output.
 • Lav én DoE ad gangen.
 • Sørg for, at testsystemet er effektivt. Det giver ikke mening at lave en DoE, hvis testsystemet er elendigt. Lav hellere MSA (målesystemsanalyse) inden, hvis du er i tvivl.
 • Sørg for, at udstyret er i kontrol.
 • Sørg for at dine resultater (statistik) giver mening for andre end dig selv.
 • Husk at del den viden du genererer – man kan blive dybt begravet i sit SAS JMP eller Minitab.

Efter et intents DoE-arbejde endte Gunhild med operatører der faktisk hellere ville foretage en DoE fremfor en almindelig parametertest – ”for en DoE går jo meget hurtigere”, sagde operatøren.

 

Brian Jørgensen, Jeros A/S

Brian Jørgensen fra organisationen Jeros A/S holdte et oplæg om lagerreduktion, lean og IT. Brian indledte oplægget med ”Jeros er en størrelse, der ikke burde eksistere. Vi producerer, men det burde vi ikke kunne. Jeros producerer vaskeanlæg. Men det er ikke standard vaskeanlæg. De specialdesigner deres produkter til deres kunders ønsker og behov.

Produktet skal passe til kundens behov ifølge Brian. Det skal ikke bare standardiseres. Men så gælder det om at lave et system, så ændringer til det enkelte design er minimal – og her er en datadreven tilgang relevant og nødvendig.

Brian delte sine erfaringer omkring datastyring. Dokumentation ligger ofte i folks hoveder, hvor det selvfølgelig ikke har megen effekt. Så første skridt må være, at få nedskrevet vores data. Det er der også mange der gør, men alligevel bliver data ikke anvendt aktivt. Information skal deles for at blive til viden. Hvis vi ikke bruger vores data aktivt, vil det aldrig blive til viden vi faktisk kan handle og optimere ud fra.

Når det kommer til datastyring og databehandling, skal vi generelt blive bedre til at spørge os selv; ’kan vi gøre det her bedre?’. Mange arbejder stadig i Excel, det er der i princippet intet galt i, hvis ens skala blot kan rumme det. Mange arbejder med data i flere forskellige systemer, som ikke nødvendigvis spiller sammen. Nogen arbejder i papirform, hvilket i nogle tilfælde godt kan fungere mest effektivt.

Det vigtigste er, at vores data ikke bare får lov at ligge. Vi skal forholde os til vores data.

 

Ashutosh Pandey, Nokia

”Hvor mange har haft en Nokia telefon?”, alle rakte hånden op. ”Hvor mange ved, hvad Nokia laver i dag?”, ingen rakte hånden op.

Nokia laver faktisk stadig mobiltelefoner. De er endda lige kommet ud med en ny telefon med en helt ny feature kaldet ’bothie’. En funktion der muliggør, at du kan tage selfies på samme tid med, at du tager et billede i den anden retning.

Men hvordan hænger Six Sigma og Nokia så sammen? Six Sigma har jo en del af sin oprindelse fra mobilindustrien Motorola, så sammenspillet forekommer måske naturlig at fortsætte i Nokia.

Indenfor Telekom industrien er du nødt til kontinuerligt at optimere og videreudvikle dine processer og produkter, hvis man vil have en chance for at følge med markedet. Kunderne skal følges. Der er behov for, at udvikle noget kunderne ikke selv ved, at de vil have endnu. For år tilbage vidste vi ikke engang, at vi havde behov for en mobil, og slet ikke en mobil med kamera, internet, apps osv. Den fremtidstænkning må opretholdes, og her kan Six Sigma hjælpe. Nærmere bestemt Design for Six Sigma (DfSS).

Gennem DfSS får du en gennemtænkt struktur og metodisk fremgangsmåde til at udvikle nye produkter. En af tankegangene i denne udviklingsmodel er netop at tænke i produkter, som kunderne slet ikke ved, at de har behov for – endnu. Det handler altså om, at forstå sine kunder. Og transformere sine produkter så de følger de globale markedstendenser.

Selvom vi vælger en fremgangsmåde gennem DfSS skal vi stadig overveje, hvilken managementform vi ønsker at anvende. Der findes mange forskellige måder at lede et projekt på. Og ud fra situationen, må vi vurdere, hvilken managementform, der er den rigtige her. Man må også overveje, hvilke værktøjer vi anvender. En uddannet Black Belt indenfor Lean Six Sigma kommer med en lang række værktøjer. En Black Belt har i virkeligheden en hammer, og hvis vi ikke overvejer, hvor, hvornår og hvordan denne hammer skal anvendes, kan vi hurtigt komme til at ødelægge mere end vi gør gavn.

 

Billeder fra dagen

2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Kamran.  2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Ane Storm Ry giver intro 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Marcus Sørensen fra IDA Mechanical FYN 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Marcus Sørensen indleder. 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Ane Storm Ry. 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Auhutosh 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. JEROS oplæg. 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Nokia. 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. JEROS 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. LEGO koncernen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017. Ane Storm afrunder dagen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017, Coloplast 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017, Nokia 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017, Ane Storm fortæller 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017, Gunhild Nielsen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017, Carsten Jørgensen og Ole Therkelsen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017 Carsten Jørgensen og Ole Therkelsen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017 Ramazan 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017 Gunhild Nielsen 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017 Ane Storm Ry

 

Video fra 2nd International Lean Six Sigma Conference 2017

 

Bliv inviteret til kommende arrangementer og konferencer

Vil du også være med til kommende Lean Six Sigma konferencer og arrangementer? Så kan du blive en del af Storms Lean Six Sigma Community, hvor du bliver en del af vores virtuelle community platform. På denne platform får du blandt andet kalenderoverblik, referater og rabatter på fremtidige arrangementer. Læs mere om vores Lean Six Sigma Community.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top