Skip to content

Rose Poultry – Fra LEAN til Six Sigma

Six Sigma medvirkende til at redde 1.300 danske arbejdspladser

Hos Rose Poultry blev Lean i kombination med Six Sigma virksomhedens redningsplanke.

– Af Michael Fahlgren, artikel bragt i Børsen 2. april 2007

Rose Poultry lever i et meget konkurrencepræget marked, hvor kyllingepriserne på forbrugerniveau stort set ikke er steget gennem mange år. Dermed skærpes konkurrencen fra lavtlønslande markant, hvorfor virksomhedens strategi om automatisering og effektivisering af produktionen, og dermed en reducering af produktionsomkostningerne, bliver en simpel nødvendighed.

 

Six Sigma som en naturlig forlængelse af Lean

Rose Poultry udarbejdede derfor en ny strategiplan,med strategiske ambitioner på både produktions- og ledelsessiden – samt for udvikling af nye forretningsområder. Og i den forbindelse udarbejdede ledelsen i 2004 en masterplan for gennemførelse af Lean på alle fabrikkerne. Primært skulle der effektiviseres, og det primære fokusområde var da også en fjernelse af alle ikke-værdiskabende aktiviteter i produktionskæden.

– Masterplanen var ambitiøs men realistisk. Vi udvalgte én af vores tre danske produktionsfaciliteter, og startede en massiv Lean-uddannelse af vores medarbejdere i 2006.

I dag har vi haft over 400 timelønnede medarbejdere igennem en to-dages Lean-workshop, 60 medarbejdere har gennemgået et fem-dages Lean-plusforløb, og så har vi gennemført en betydelig ledelsesuddannelse. Rose_BWI efteråret 2006 var vi kommet så langt med Lean på vores første fabrik, at vi var gået i gang med Lean-uddannelsen af næste fabrik. Og følte at vi måtte videre med nye værktøjer, nemlig Six Sigma, til at løse de mere komplekse problemstillinger, fortæller koncerndirektør Ole Christiansen, Rose Poultry A/S.

 

Fik topkvalificeret hjælp

Rose Poultry besluttede sig for at få ekstern hjælp til at komme i gang med Six Sigma-projektet og henvendte sig derfor til Storm Management, som etablerede et kursusforløb for 11 udvalgte nøglemedarbejdere/chefer – primært fra den tekniske del af organisationen i form af projektledere, fabrikschefer samt PTA- og driftskontrolmedarbejdere. Efterfølgende har Storm hjulpet med ved indførelse af organisatoriske ændringer og sponsorrolle-begrebet i Six Sigma-processen.

– Vi dimitterede alle 11 i januar måned i år med det grønne bælte. Desuden har vi to sort-bælte medarbejdere fra et tidligere stort strategisk projekt. Som direktionsmedlem er jeg hovedsponsor for Six Sigma-aktivitetsniveauet i virksomheden, og det er vigtigt for os at det er forankret i både strategiplan, direktion og organisation, uddyber Ole Christiansen.

Hvor Rose Poultry startede sit Six Sigma-projekt i produktionen, er det nu tanken at udbrede konceptet til resten af virksomheden, for der ligger ifølge koncerndirektør Ole Christiansen et kæmpestort potentiale i resten af organisationen.

– Jeg er stolt af mine medarbejdere, som udviser et fantastisk engagement. Vi har nu en god platform for at skabe gode resultater, og vi har medvind. Vi har investeret ganske meget i automatisering, og jeg er overbevist om, at vi får det til at gå op i en højere enhed, slutter han.

 

Fik topkvalificeret hjælp

‘Rose Poultry besluttede sig for at få ekstern hjælp til at komme i gang med Six Sigma-projektet, og henvendte sig derfor til Storm Management, som etablerede et kursusforløb for 11 udvalgte nøglemedarbejdere/chefer – primært fra den tekniske del af organisationen i form af projektledere, fabrikschefer samt PTA- og driftskontrol-medarbejdere.

Efterfølgende har Storm hjulpet med ved indførelse af organisatoriske ændringer og sponsorrolle-begrebet i Six Sigma-processen’.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top