Skip to content

Industri 4.0 – det skaber Quality 4.0!

Industri 4.0 & Quality 4.0

Den fjerde bølge af den industrielle revolution er i gang. Vi befinder os midt i ’industri 4.0’. Der bliver talt meget om industri 4.0 – om ikke andet som et forsøg på at forstå indhold, omfang og emne. Hvad der er knap så stor fokus på er, hvordan industri 4.0 hænger sammen med Quality 4.0 og generelt, hvordan vores kvalitetsudvikling helt naturligt må følge med den industrielle udvikling.

 

Hvad er industri 4.0?

Industri 4.0 er fjerde bølge i den industrielle revolution. Ganske kort, startede den industrielle revolution med mekaniseringen; vandkraft og dampmaskiner. Anden bølge var masseproduktionen, elektrisk styrede komponenter og samlebåndsarbejde – vi husker nok Fords produktionsfilosofier bedst her. Den tredje bølge var automatiseringen og den computerstyrede organisation (og samfund). Nu er vi kommet til den fjerde bølge af den industrielle revolution, nemlig den cyber-fysiske bølge. Nu skal vores systemer til at tale sammen. Flere steder også talt om som ”Internet of Things”.

Cyber-fysiske systemer handler om, at vores systemer kommer til at tale sammen ud fra data. Det computerstyrede samfund er etableret. Langt størstedelen af vores processer bliver styret gennem computere og robotter. I den proces, indsamles der data på rigtig mange af vores processer og på rigtig mange forskellige faktorer – og kendt som big data. Vi skal med andre ord effektivere og automatisere vores processer gennem computerstyrede funktioner der taler sammen. På den måde får vi udnyttet de mange data vores systemer genererer, og der etableres en automatisk og kontinuerlig tilpasning til virkeligheden.

 

Hvad er Quality 4.0?

Quality 4.0 handler om den rolle/form, som kvalitet kommer til at indtage. Vores systemer/computere vil automatisk kommunikere og anvende alt vores data til at sikre den bedste kvalitet i vores produkt. Så bliver kvalitetsarbejdet nu pludseligt overflødigt? Kvalitetstænkning omhandler aktiv anvendelse af (store mængder) data gennem systemer – og det handler om, hvordan vi ”kobler mennesker ind i systemet”.

Quality 4.0

Den cyber-fysiske bølge i industri 4.0 hænger altså tæt sammen med vores kvalitetsarbejde. Når vi arbejder med kvalitet, arbejder vi gerne med data – det bør vi i hvert tilfælde. Data ift. intern historisk udvikling, nuværende performance, arbejdsplaner, leverandørtider, materialeomkostninger, tolerancegrænser ift. kundens behov og meget mere. Et produkt er ofte skabt gennem en række gennemtestede kombinationer af komponenter, systemer og manuel håndtering. Og vi bruger data til at bestemme den rette kombination der giver det bedste produkt for kunden. Tænk hvis, vores systemer selv kunne administrere alle data fra leverandør til butik, for at sikre bedste kvalitet, gennemløbstid, organisering, ressourceomkostninger mm. – dét er potentialet og grundstenen i Quality 4.0.

De cyber-fysiske systemer, der skal sikre sammenspil mellem data, processer og mennesker, vil helt lavpraktisk fungere og indsamle data fra følgende:

 • AI (Artificial Intelligence) og ML (Machine Learning)
 • Cloud teknologier
 • VR (Virtual Reality)
 • 3D-systemer og organisering
 • Mobil teknologi
 • Big data
 • Sociale medier

 

Hvorfor skal vi udvikle vores kvalitetsstrategier?

Forestil jer en organisation, hvor systemerne selv kan trække data fra alle dele af produktprocessen. F.eks. kan systemet se, at nogle specifikke råvarer kommer for sent, og vil stoppe/forsinke en vigtig ordre. Systemet kan advare om forsinkelsen og måske også finde nye leverandører der kan tilbyde råvaren til tiden. Alt sammen inklusiv essentielle data som pris, tid, mængde, placering, leveringsform, størrelse mm. Systemet ser problemet selv, og fikser problemet selv – eller tilbyder en løsning.

Det er i virkeligheden vores procesoptimering vi får automatiseret. Vi sikrer os, at vores output bliver tilpasset og varieret gennem input, der bygger på massive datamængder. Der er ingen tvivl om, at fremtiden i stadigt højere grad vil basere sig på ’big data’ til at udvikle og forudse. Derfor skal vi allerede nu sætte os ind i, hvad det betyder, og hvilket potentiale der lægger for egen organisation.

Kvalitetsstrategien kommer med andre ord til at handle meget mere om at sikre rigtige, relevante og robuste data. For tænk om robotterne og systemerne kommer til at styre ud fra forkerte data. Så vi skal som mennesker kunne styre og forstå data og de indbyggede konklusioner (også kaldet machine learning).

Vi skal som mennesker også kunne være med til at facilitere input til de automatiserede processer. Hvad er rette kvalitetsniveau for vores kunder? Vil det stadig være relevant at optimere processer? Det hele bliver jo alligevel digitaliseret. Hvordan får vi medarbejdere til at samarbejde med robotter og maskiner – uden alt for stor utryghed? Hvordan kan vi lede/hjælpe ledere med fortsat at kunne motivere medarbejdere til at interagere med robotter og systemer? Hvordan kan vi fortsat eksperimentere, eller facilitere, rum til at eksperimentere?

 

Hvordan kommer vi i gang? Vi må starte med at forstå

Vi er stadig alle mennesker – og har brug for at kunne forstå forandringer, før vi agerer aktivt i forhold til ændrede præmisser. Så der skal være plads til refleksion. Plads til at forstå, hvordan vi fremadrettet skal arbejde med data. Plads til at forstå de rammer og styringsmekanismer, som vi selv kan sætte op – eller i hvert fald have indflydelse på.

Vi skal have forståelse for…

 • Rette kvalitetsniveau til kundegruppe
 • Dataopsamlingen – er det rette data?
 • Dataanalyserne – er de relevante og brugbare?
 • Modellering og machine learning – mon modellerne afspejler virkeligheden?
 • De automatiserede processer
 • Roller for både ledere og medarbejdere – og de ændrede krav til at facilitere rejsen.

 

Tag med Storm på Quality 4.0 rejsen i 2018

Hos Storm – House of Six Sigma vil 2018 komme til at omhandle Quality 4.0. Vi vil undersøge, forstå og udnytte de rammer og muligheder, som Industri 4.0 sætter for os. Det vil ske på mange fronter. Temadage i vores community. Artikler og cases fra virkeligheden skal sættes til debat for at skabe øget forståelse. Konferencer, som giver inspiration og sætter Quality 4.0 på agendaen.

Vi startede med at så frøene på Six Sigma konferencen i starten af november. På vores kommende communitydag d. 6. december vil omdrejningspunktet være Quality 4.0. Hvad er Quality 4.0? Og hvad vil vi gerne vide mere om for at kunne agere i fremtiden? Vi skal drøfte risici og muligheder. Og derefter skal vi sammen udvælge de indsatsområder og tiltag, som 2018 skal omfavne. Kodeordene er nok ”big data”, modeller, mennesker, digitalisering og facilitering af forandringer.

Så vær med til at diskutere Quality 4.0 i december… så bliver vi sammen klar til det næste arrangement, hvor vi skal på besøg hos en virksomhed, der arbejder med Industri 4.0 i praksis. Læs mere om vores community her.

 

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top