Skip to content

Hvem skal skubbe til forbedringsprojekterne? Vores Master Black Belts

Som nogle sikkert vil vide, har vi gennem de sidste par år puslet med vores version af en Master Black Belt uddannelse. Baseret på de forskellige typer af uddannelsesforløb de fleste af os selv har været igennem – OG ikke mindst baseret på de mange års MBB-erfaring, som vores hus besidder.

Det har været et spændende og følelsesladet forløb med store diskussioner og teoretiske udfoldelser. Så det er godt, at vi er et ”hus med højt til loftet”. 2012 er året, hvor vi for alvor er i gang med at lade vores opbygning virkelighedsramme. Dels gennem afholdelse af de første kurser og uddannelsesforløb. Dels gennem deltagelse på konferencer. Tilbage i maj præsenterede vi uddannelsen på en konference i Dublin – med global deltagelse… og heraf udsprang selvfølgelig også en global diskussion omkring form og indhold.

Vi høstede megen ros for vores brede og praktisk orienterede tilgang – og fik selvfølgelig også en masse gode input med hjem. Så det står fast! Hos os kan man simpelthen ikke blive Master Black Belt ved kun at være god til grafer og flotte dataanalyser. ”Det er nødvendigt – men ikke tilstrækkeligt”, som den gamle matematiklærer ville sige i forbindelse med de store teoretiske beviser. Kun ved også at turde gå i clinch med hele organisationens ledere, ved at turde drøfte den strategiske retning, planlægge og gennemføre de nødvendige forandringer, sørge for relevant uddannelse til – og involvering af alle medarbejdere, samt IKKE MINDST gennem aktiv opbakning og coaching til både Black Belts og Green Belts, kan en Master Black Belt udfylde sin rolle og stå i spidsen for at levere effektivitet og kvalitet i verdensklasse. Eller kort sagt ”skabe og implementere Operational Excellence”.

Og vi mener det faktisk! Faktisk mener vi det så meget, at dagens punktum blev sat på den logbog, som vores Master Black Belt kandidater skal føre over de virkelige forbedringsprojekter, som de er med til at skubbe fremad. Fremad, så der kan blive implementeret faktiske forbedringer i virkeligheden – til glæde for både organisationen, kunder og medarbejdere – samt ikke mindst de Green Belts og Black Belts, som lægger mange timer og energi i at lede projekterne. Så tør du give dig i kast med et eller flere af de kurser, som tilsammen kan give dig en fuld Master Black Belt uddannelse – når du altså har vist, at du også kan skabe forbedringer i praksis, så få gerne en snak om mulighederne med Betina eller Ane. Ring på 7020 7141 eller læs mere her på hjemmesiden.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top