Sæt struktur på jeres forbedringsarbejde

Er I en af de organisationer, som bruger mange ressourcer på brandslukning og for få ressourcer på reelt forbedringsarbejde? Bliver de samme problemer ved med at dukke op, på trods af gentagne problemløsningsinitiativer? I er langt fra de eneste. I rigtig mange organisationer går hverdagen stærkt og fokus på drift og output overskygger prioriteringen af dybere analyser af problemstillinger. Med denne pakke udarbejdes strategi og planer for jeres forbedringsarbejde, som sikrer retningslinjer for fremtidig prioritering og adfærd omkring forbedringsarbejde.

Skab forbedringer med hjælp fra Storm - House of Six Sigma

Forbedringsarbejde er for mange organisationer noget der sker løbende og når det lige passer ind. Når der sættes struktur på forbedringsarbejdet, udarbejdes planer og strategier, der sikrer ensartethed i hvornår, hvor og hvordan vi arbejder med forbedringer – og ikke mindst, om vi arbejder med de rigtige forbedringer.

Strukturen giver overblik, retningslinjer og planer for fremtidige forbedringsinitiativer, tilpasset netop jeres organisations/afdelings behov og kultur, og der sikres planer for kompetenceudvikling og kompetencestyring.

Når der sættes struktur på organisationens forbedringsarbejde, handler det om at tilpasse forbedringsinitiativer til den virkelighed, de skal agere i. Strukturen skal være ambitiøs, men også realistisk, for at kunne vinde effekt i dagligdagen. Strukturen udarbejdes med fokus på effekt i praksis, med forståelse for organisationens kultur, mål og strategier.

Hvem er forbedringspakken til for?

Et struktureret forbedringsarbejde er relevant for alle typer organisationer/afdelinger. Pakken er til organisationen/afdelingen der ønsker:

 • at stoppe brandslukningskulturen!
 • struktur, overblik og planer for forbedringer.
 • kompetenceudvikling af medarbejdere, der sikrer fælles sprog og ensretning i problemløsning.
 • ensretning af dagligt og strategisk forbedringsarbejde.
 • at komme i gang med forbedringsarbejde på struktureret vis.
 • en mere proaktiv tilgang til problemer.
 • at imødekomme eller overgå kundens krav.
 • at belønne medarbejdere for forbedringer - fremfor brandslukning og ’Quick fix’.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet starter med en grundig planlægningsfase, hvor vi sikrer, at vi har forstået jeres organisations kultur, ønsker og mål. Vi bruger energi på at identificere forbedringsområdet, sætte tidsplaner, målinger, forstå kundekrav m.m. Det giver os et robust udgangspunkt for den videre analyse – hvor vi bl.a. sammenligner jeres nuværende performance med potentiel (optimal) performance via gennemtestede værktøjer.

Ud fra vores analyser udvælges forbedringsmetoder og strategier, som sætter rammerne for ’hvor vil vi gerne hen?’. Og ’hvordan vil vi gerne nå dertil?’. Alt opsamles i en visuel overskuelig forbedringsstruktur, som sætter rammerne for jeres fremtidige forbedringsarbejde.

Vi tilbyder én dags introduktionsundervisning i den nye forbedringsstruktur til berørte medarbejdere, så vi sikrer, at rammerne for ’et fælles billede og sprog’ er skabt. Vi tilbyder endvidere et opfølgningsmøde som led i pakken, hvor vi ser nærmere på målopfyldelse og om ’vi er på rette vej’. Det er altid muligt at tilkøbe selve implementeringsforløbet af forbedringsstrukturen.

Hvad får I med forbedringspakken?

Strukturen for forbedringsarbejdet vil altid blive tilpasset den enkelte organisation. Det er vigtigt, at strukturen fastlægges i et tempo, og på et niveau, der følger organisationens kultur, mål og strategier. I pakken får I:

 • Konkret struktur og strategi for fremtidigt forbedringsarbejde, udarbejdet på baggrund af organisationens ønsker, mål og kultur.
 • Introduktionsundervisning til medarbejdere der sikrer, at medarbejdere kender værktøjer og værdier indenfor forbedringsarbejde.
 • Udførte GAP-analyser, som sammenligner organisationens nuværende performance med ønsket performance.
 • Kommunikationsstrategier for intern kommunikation, så medarbejdere og afdelingers kommunikation skærpes i henhold til forbedringsstrukturen.
 • Professionel coaching og hjælp til planlægning og udførsel af forbedringsindsatser.

Pris fra 165.000 (ekskl. moms)

Bliv klogere på forbedringsarbejde

Six Sigma handler om at skabe forbedringer gennem processer, data, kunder og mennesker. Six Sigma har bl.a. vundet sin popularitet gennem sine meget strukturerede fremgangsmåder med tilhørende værktøjer, som sikrer netop forbedringer. Tag en uddannelse i Six Sigma, arbejd med eget forbedringsprojekt, og lær, hvordan der effektivt arbejdes med forbedringer i hverdagen. Se på uddannelserne:

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere