Lilian Smith Winkler fra Global Castings A/S er blevet Six Sigma Green Belt

Lilian Smith Winkler, Lean Six Sigma Green Belt hos Storm - House of Six Sigma

Torsdag d. 08.03.2018 blev Lilian Smith Winkler fra Global Castings A/S eksamineret og certificeret Six Sigma Green Belt hos Storm – House of Six Sigma. Storm ønsker hende stort tillykke med uddannelsen.

I sit Green Belt projekt (DMAIC-projekt) arbejdede Lilian med optimering af et specifikt målesystem for måling af sandkvalitet på Global Castings støberi i Tyskland. Hun udførte, hvad vi i Six Sigma verdenen vil kalde en MSA (Målesystemsanalyse). MSA’en hjælper os til at sikre, at de data vi arbejder med til dagligt er valide, og til at fastslå måleusikkerheden fra målemetoden.

I projektet kunne det påvises, at prøveudtagning og MSA metode spillede en stor rolle ift. resultatet. Derudover kortlagde Lilian de væsentligste årsager til variation fra målesystemet. Det var bl.a. operatørvariation og miljømæssige faktorer. F.eks. var der forskel på målingerne alt afhængig af, hvilken operatør der foretog målingen eller, hvor måleapparatet var placeret ift. omkringliggende miljø – kørte der f.eks. en lastbil forbi, ville det give vibrationer, som påvirker målingens output. MSA’en hjalp hende med at få overblik over variationen i målesystemet og gav grundlag for optimering.

 

Lilians væsentligste læring fra Green Belt projektet

Udover de førnævnte tekniske optimeringer af målesystemet, har Green Belt projektet givet Lilian en masse nye indsigter omkring ’det mere bløde’. Hun understreger, hvor vigtigt det er at etablere et fælles udgangspunkt ved projektstart, en kortlægning af procesen og afgrænsning af opgaven. I projektgruppen opnås der også en indledende enighed om ’hvem er vores kunde’ og ’hvilke output målinger skal vi fokusere på?’ – en slags rettesnor gennem projektet.

Lilian nævner endvidere, at det indledende fokus på projektdefinition i et DMAIC-projekt giver en indikation af, om projektet hænger sammen med organisationens overordnede strategi, hvilket ofte er en fordel når det gør – det giver både flere ressourcer til projektet og sørger for, at projektet trækker i den retning organisationen gerne vil.

Lilian lærte også at anvende data som kommunikations- og effektiviseringsværktøj. Bl.a. gennem visualisering af målinger for operatører, som før kun arbejdede med en række tal. Visualiseringen gjorde det lettere for operatørerne at forholde sig til og forstå målingerne.

Endeligt gav Green Belt projektet også grundlag for at kigge nærmere på målestandarder og dele ”best practise” på tværs af sites.  

 

Se videoen fra Lilians certificering:

 

Du kan også blive Six Sigma Green Belt

Et Green Belt projekt kan udføres i stort set alle organisationer. Projektet følger den klassiske 5-trins forbedringsmodel DMAIC, som trækker på en lang række værktøjer som anvendes efter relevans til projektet. Du skal groft sagt bare have et problem, som du ikke kender løsningen på, også kan vi igangsætte et DMAIC-projektforløb. Du får kurser, personlig coaching og masser af værktøjer undervejs i Green Belt uddannelsen, og du vil uden tvivl opnå mærkbare resultater og blive en eftertragtet medarbejder.

Læs mere om Six Sigma Green Belt uddannelsen her.

Green Belt uddannelsen kan også tages som et ’basis-forløb’, hvor du på 9 kursusdage bliver eksamineret Green Belt. Du udfører ikke et projekt i egen organisation, og du opnår ikke samme kompetenceniveau i teorien, derfor bliver du med denne uddannelse kun eksamineret og ikke certificeret.

Læs mere om Six Sigma Green Belt Basic uddannelsen her.

Efterlad en kommentar

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere