Skip to content

Video-testen – hvor godt holder din strategi?

Video-testen for strategier

Strategier, visioner og mål er en gængs del af de fleste organisationers hverdag. Vi planlægger, skriver ned og beslutter, hvordan fremtiden skal se ud. Men langt de fleste strategier bliver aldrig integreret i praksis. De forbliver store, men tomme, ord udtænkt i mødelokalerne – de bliver aldrig overført til faktiske handlinger. Og hvorfor? Fordi vi ikke tænker vores strategier helt ned på et (lav)praktisk niveau. Det kan vi lære at gøre gennem video-testen.

 

Sådan laver du video-testen!

Video-testen er ret simpel, men kan have stor effekt for din strategi. Det handler i alt sin enkelthed om at forestille sig sin strategi filmet på video – altså udlevet i praksis. F.eks. hvis du har en kvalitetsstrategi med fokus på at tage flere databaserede beslutninger i hverdagen. Hvordan gør vi så det? Hvad er det faktisk vi vil have vores medarbejdere til at gøre? Hvis vi skulle filme vores kvalitetsstrategi på video, kunne det f.eks. indebære;

  • at medarbejderne indtaster kontrol- og stikprøvedata i fælles system efter hver kontrol.
  • at kvalitetsdata bliver talt om og diskuteret til tavlemøder.
  • at medarbejdere selv printer statistik over kvalitetsperformance og hænger op på tavlen.
  • at vi begynder at spørge ind til data ved hver problemstilling iht. kvalitet.

Vi får altså sat nogle billeder og mere lavpraktiske ord på, hvordan vores strategi skal udleves – og det er første skridt mod realisering og eksekvering af strategien.

Nu var kvalitetsstrategien måske et overskueligt eksempel. Vores visioner og strategier kan være langt mere fluffy. F.eks. strategierne ’Vi skal tænke mere kundeorienteret’, ’Vi skal øge arbejdsglæden’ eller ’Vi skal arbejde mere tværorganisatorisk’. Men grundprincippet er det samme. Det handler om, at vi ikke blot siger ordene, men forholder ordene til praksis. Hvad betyder strategien for hver enkelt afdeling? Hvad er det for nogle handlinger vi gerne vil se? På den måde, bliver det også meget lettere at kommunikere strategien ud i organisationen – man kunne jo gå hele vejen og lave en video, der viser strategiens mål, anvendt som kommunikationsmedie til udbredelse.

Kan I ikke visualisere jeres strategi som en video, består I ikke video-testen. Prøv at tænk på en strategi eller vision i din organisation. Består den video-testen?

 

Men… så skal vi jo kende til praksis, skal vi ikke?

Jo! Hvis vi skal rykke vores strategier ud af mødelokalerne, er vi også nødt til at kende til den praksis strategierne skal agere i. For mange organisationer bliver denne del anset som værende for tidskrævende, da ’at kende til praksis’ ofte indebære en vis form for kvalitativ analyse f.eks. i form af interviews, spørgeskema med opfølgning eller deltagerobservation (hvor vi går ud og observerer praksis).

Indenfor Lean Six Sigma verdenen taler vi blandt andet om metoden ’Ohnos Cirkel’ når vi skal forstå, hvad der sker i praksis/virkeligheden. Du kan læse mere om Ohnos cirkel her.

Det er vigtigt, at vi forstår den virkelighed vores strategi skal agere i. Og det er vigtigt, at vi forstår, hvorfor mennesker gør som de gør – altså adfærdsmønstre. De handlinger vores strategi skal afføde bør være lettere og mere vanedannende end måden vi gør tingene på nu – ellers har strategien ikke en chance. Du kan evt. læse mere om, hvorfor man bør skabe lette løsninger her.

 

Hvorfor tænker vi ikke altid bare praksis ind i strategier?

Ja, hvorfor har vi en tendens til at udvikle strategier og visioner i store ord, som sjældent rykker sig meget videre end ’det talte eller skrevne ord’? En del af svaret ligger i sårbarheden, som naturligt viser sig, så snart vi er klar til at gøre noget konkret i praksis. Det er ikke særlig farligt at sige, at nu skal alle tænke mere tværorganisatorisk. Jaja, det skal vi nok. Men hvis vi siger, at nu skal alle konsekvent afholde ugentlige opfølgninger med afdeling X inden de må gå videre med deres opgaver, så kommer der reaktioner! Også begynder vi at rykke på noget. Vi begynder at eksekvere vores strategi i praksis. Men det betyder også, at nu kan tingene faktisk gå galt, og derfor tør vi ikke altid tænke vores strategier ned i praktiske handlinger.

Pointen er altså, at vi skal visualisere vores strategier så de kan udleves i praksis – blandt gennem video-testen, og samtidigt skal vi turde udleve strategierne i praksis.

 

Lær mere om ’at skabe effektive strategier’

Der findes mange veje mod at blive bedre til at skabe effektive strategier. Hos Storm afholder vi løbende enkeltdagskurser, som på flere måder giver indsigter til strategi-arbejdet. Du kan f.eks. se nærmere på:

  • Forandring og Forankring – lær mere om menneskets adfærd i forandringssituationer.
  • Facilitering – Bliv en bedre facilitator og kommunikator – forstå din modtager.

Du kan også se nærmere på Lean & Six Sigma konferencen d. 06.11.2018, hvor der i aller højeste grad sættes fokus på, hvordan vi sikrer robuste og bæredygtige implementeringer af strategier. Læs mere om konferencen her.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top