Skip to content

Forbedring af OEE hos tobaksfirma – OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE (Overall Equipment Effectiveness) og DMAIC

I et tobaksfirma har man flere identiske pakkemaskiner til pakning af cigaretter. Gennem en periode havde man set et stigende Overall Equipment Effectiveness (OEE) på samtlige maskiner – bortset fra én. Umiddelbart er pakkemaskinerne ens, så der var ikke nogle umiddelbare forklaringer på forskellen. Den største udfordring var dog variationen i OEE på den ene pakkemaskine. I tobaksfirmaet har man igennem flere år arbejdet med LEAN, men dette problem har man ikke kunnet få løst.

På den specifikke pakkemaskine varierede OEE mellem 22% og 60% fra uge til uge, hvorimod det totale OEE for fabrikken varierede fra 52% til 65%. For virksomheden betød 1% points nedgang pr. måned op til 300.000 kr. Så der var store omkostningsbesparelser at hente.

For at få løst problemet og forklaret årsagen til den store variation, igangsatte virksomheden et DMAIC projekt.

Gennem proces- og dataanalyser viste det sig, at problemet lå omkring rengøringstidspunktet. Det blev derfor besluttet, at på denne maskine skulle rengøring foregå om natten. Derudover viste det sig, at de fleste udfordringer lå i en bestemt sektion på maskinen.

Projektet resulterede i nogle meget flotte resultater. Hvor OEE tidligere kunne variere mellem 22% og 60% ugerne imellem er der kun en minimal variation.

 

Betydelig forbedring af OEE hos tobaksfirma

 

Den første periode (rød) viser OEE før projektopstart.

Den gule periode viser OEE mens projektet kørte.

Den grønne periode viser OEE efter løsningerne var implementeret.

 

Vil du lære mere gennem eget DMAIC-projekt?

Som led i en Six Sigma Green Belt eller Black Belt uddannelse hos Storm skal du gennemføre dit eget DMAIC-projekt. Det er gennem projektet du virkelig lærer, og får overført Six Sigma teorien til praksis.

Du kan også starte med et Six Sigma Yellow Belt, hvor du gennem tre dage får en introduktion til DMAIC-metoden gennem undervisning og masser af praktiske øvelser.

Du kan også vælge at tage et enkeltdagskursus valgfrit indenfor en række Six Sigma relaterede områder. Se Lean Six Sigma kursusoversigt her. På den måde får du læring indenfor netop det område du har behov for.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top