Pyramiden for Six Sigma – kend de tre essentielle områder i Six Sigma

Pyramiden for Six Sigma

Vi bliver ofte spurgt; hvad er Six Sigma?

Slår du ’Six Sigma’ op i Wikipedia, vil der stå, at Six Sigma er en samling af teknikker og værktøjer til procesoptimering, hvorefter en lang række værktøjer beskrives. Det er sandt, men det efterlader os med en manglende forståelse for Six Sigma som helhed.

Der findes mange forskellige roller og veje ind i Six Sigma verdenen, og derfor kan det også være udfordrende at skabe sig et helstøbt billede af, hvad Six Sigma er for en størrelse.

Vi kan arbejde med en overordnet organisatorisk Six Sigma tænkning eller specifikke værktøjer. Vi kan skabe en synlig Six Sigma kultur eller en mere tilbagetrukken. Vi kan begrænse Six Sigma anvendelsen til enkelte projekter eller udbrede anvendelsen til sin organisation som helhed. Men ligegyldigt, hvordan vi arbejder med Six Sigma, arbejder vi med at forbedre nogle processer. Mere præcist, arbejder vi med at forbedre nogle processer indenfor en eller flere af tre områder i vores Six Sigma pyramide.

 

Pyramiden for Six Sigma

En typisk misforståelse er antagelsen; at Six Sigma er lig med DMAIC-modellen. Det er naturligvis sandt, at DMAIC-modellen er en stor del af Six Sigma, men Six Sigma er langt mere end bare DMAIC.

Når vi skal forstå, hvad Six Sigma er, må vi også forstå, at der findes tre helt overordnede forskellige måder at arbejde med Six Sigma på; Design for Six Sigma (DfSS), DMAIC eller Business Process Management (se figuren nedenfor).

 

 

Alle tre områder omfatter Six Sigma. Forskellen ligger i det mindset du tilgår dit projekt eller problemstilling med. Det er med andre ord projektet/problemet der afgør, hvordan du arbejder med Six Sigma.

Lad os tage en hurtig gennemgang af de tre områder:

  • Design for Six Sigma (DfSS): Anvendes, hvis du allerede kender problemet, og skal have udviklet en ny løsning/proces der imødekommer problemet.
  • DMAIC: Anvendes, hvis du ikke kender problemet eller løsningen på nogle allerede eksisterende processer.
  • Business Process Management: Anvendes, når du skal sikre effektiv procesledelse (f.eks. af ovenstående to områder, forandringsledelse, kulturforankring, eliminering af spild, facilitering mm.).

 

Six Sigma med forskellige mindset

Six Sigma pyramiden fortæller os, at vi kan arbejde med Six Sigma på mange forskellige måder, indenfor forskellige organisatoriske niveauer og kontekster. Vi kan bruge Six Sigma i vores daglige ledelse (Business Process Management), til at optimere eksisterende processer (DMAIC) eller til at skabe helt nye processer og løsninger (DfSS).

Arbejdet med det ene område udelukker ikke det andet. Man kan sagtens arbejde med flere områder i pyramiden på samme tid. Ønskes en helstøbt Six Sigma kultur med vedvarende fokus på kvalitet og procesoptimering, vil det være nødvendigt at arbejde med alle tre områder på problemstillinger og i den daglige ledelse på alle organisatoriske niveauer.

Det er dog stadig væsentlig at holde sig skildringen mellem de tre områder for øje, da denne fortæller os noget om, hvilket mindset vi skal arbejde med Six Sigma på. I DMAIC-modellen er det f.eks. forbudt at tænke i løsninger før langt henne i processen, da vi ønsker en komplet forståelse af problemets omfang og mulige årsager. Men det samme gør sig ikke gældende når vi arbejder med DfSS, hvor der kan tænkes i løsninger langt tidligere i projektet. Når vi arbejder med Business Process Management er det en mere overordnet proces-, kultur- og forandringstænkning vi prioriterer.

Det virker måske som minimale forskelle, men husk nu på, at måden vi tænker på, og måden vi taler om tingene på, former de resultater vi opnår. Hvilken af de tre områder i pyramiden vi arbejder med, har stor betydning for, hvilke værktøjer vi bør vælge, og hvordan vi skal tænke i og anvende disse værktøjer.

 

Opsamlende kan vi sige, at ligegyldigt, hvordan du arbejder med Six Sigma, vil det altid handle om kvalitetssikring, nedsættelse af variation og procesoptimering kombineret med nogle overordnede principper for ledelse, medarbejderhåndtering og kultur – og altid med fokus på kundens behov og ønsker.

 

Få bedre forståelse for Six Sigma

Få en grundlæggende eller dybdegående indføring i (lean) Six Sigma gennem en af vores uddannelser eller gennem et af vores mange kurser.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere