Skip to content

Hvad er DMAIC?

DMAIC projektmodel. Hvad er DMAIC?

DMAIC er en projektmodel indeholdende de fem faser; Define, Measure, Analyze, Improve og Control. DMAIC anvendes til problemløsning og procesforbedring af en eksisterende proces (modsat en endnu ikke udviklet proces), hvor løsningen endnu ikke er kendt. Med andre ord, er DMAIC en model, der kan anvendes til at løse både komplekse og simple problemer i dagligdagen – så længe løsningen er ukendt.

 

DMAIC – en gennemtestet projektmodel

DMAIC er den forbedringsprojektmodel, som alle Six Sigma-forbedringsprojekter er bygget op om. DMAIC er en del af den klassiske Six Sigma tænkning, hvor modellen finder sine rødder tilbage i 1980’ernes Motorola. DMAIC er baseret på det efterhånden kendte PDCA-hjul (Plan, Do, Check og Act), også kaldet Kaizen-hjulet, som i sin tid blev skabt af Edward Deming til at gennemføre løbende forbedringer. Målet var at skabe en struktureret og logisk tilgang til at gennemføre forbedringer. DMAIC er en viderebygning af PDCA. Målet er stadig problemløsning og procesforbedring på en struktureret og logisk måde, men DMAIC favner også større og mere komplekse problemstillinger, som kræver deciderede projektgrupper og større planlægning. Derudover tilbyder DMAIC en lang række værktøjer, begreber og principper, som er med til at sikre succes i problemløsningen og/eller procesforbedringen.

DMAIC er en anerkendt projektmodel, der i over 30 år har vist resultater indenfor alle industrier, lige fra produktion, finans, offentlige ydelser, sundhed, hospital, service mm. Et klassisk DMAIC projekt resulterer ofte i markante besparelser eller gevinster grundet modellens grundighed, som sikrer løsning og forbedring på det problem der arbejdes med. Der findes eksempler med DMAIC-projekter med gevinster og/eller besparelser i millionklassen.

Med DMAIC-projektmodellen har du en effektiv og gennemtestet projektmodel til at få løst udfordringer, som ellers har været uløselige. Uanset om det er drevet af en kompleks problemstilling eller et strategisk ønske om at effektivisere.

DMAIC er bygget på kvalitetsprincipper og tanker, der historisk har vist sig effektive fra f.eks.; Frederik Winslow Taylor, Frank Bunker Gilbreth, Walter Shewhart, W. Edwards Deming, Joseph Juran, Eiji Toyoda & Taichi Ohno mfl.

 

DMAIC-modellen – Define, Measure, Analyze, Improve & Control

Langt de fleste forbinder Six Sigma med DMAIC-projektmodellen (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Det er den klassiske model og det oprindelige fundament i Lean Six Sigma kvalitets- og ledelsesfilosofien.

DMAIC er et akronym for de 5 faser, der bruges i projektmodellen, hvor der for hver af faserne arbejdes med følgende:

  • Define – Hvad er problemet?
  • Measure – Hvor stort er problemet?
  • Analyze – Hvad skaber problemet?
  • Improve – Hvad kan løse problemet?
  • Control – Har vi faktisk løst problemet?

DMAIC-modellen følges som udgangspunkt kronologisk fra fase 1-5. Men da virkeligheden sjældent udformer sig som forventet, og fordi vi lærer undervejs, betyder det, at der kan ske spring mellem faserne. Vi kan f.eks. risikere, at skulle bruge flere målinger i vores Analyze-fase, og derfor må vi tilbage til Measure-fasen. Eller vi kan risikere, at vi i vores Measure-fase finder ud af, at det problem vi gerne vil have løst, faktisk slet ikke er et stort problem for vores kunde, også må vi revurdere projektet, eller udforme en ny definition af problemet. DMAIC-modellen praktiseres således ofte som en iterativ projektmodel, der kontinuerligt forholder fasernes output/læring til projektets problem og kundernes ønsker.

 

DMAIC’s værdier og styrker

Der findes værdier fra Lean Six Sigma verdenen, som gennemsyrer tankegangen gennem hele DMAIC-projektforløbet. De væsentligste værdier i DMAIC er:

  • Grundig problemdefinition, fra start af projektet
  • Beslutninger sker ud fra data fremfor mavefornemmelser
  • Altid fokus på kunden (interne som eksterne)
  • Statistisk kigges der på variation (det er dét kunderne oplever)
  • Inddragelse af medarbejdere til sikring af bedste resultater

Disse værdier skal ligeledes ses som styrkerne i DMAIC-modellen, da de danner grundlaget for den succes modellen gang på gang formår at skabe for organisationer. Når først værdierne bliver indlejret i organisationen som grundlæggende tankegange (f.eks. ift. kunde- og datafokus), skabes en effektiv organisation med robust kvalitet i sine processer, services eller produkter. På den måde kan DMAIC-modellen være med til at sikre en sund og effektiv kvalitets- og projektkultur.

 

Værktøjer i DMAIC

DMAIC-projektmodellen indeholder en lang række anerkendte kvalitetsværktøjer. Her er nogle af de vigtigste:

 

VOC, Voice-Of-Customer Kortlæg kundernes krav
CTQ, Critical-To-Quality Operationalisere kundernes krav
COPQ, Cost of Poor Quality Kortlæg kvalitetsomkostninger
MSA, Measure System Analysis (Gauge R&R) Vurdering af målesystemer
VSM, Value Stream Mapping/proceskortlægning Kortlægge arbejdsgange og processer
Kapabilitet
Paretoanalyse  Se mønstre i diskrete data
Fiskeben, (Ishikawa diagram) Brainstorm sammenhænge ml. årsager og effekter
SIPOC, Supplier-Input-Process-Output-Customer Forstå det samlede bilede af processen
DOE, Design Of Experiments Optimering af forsøg
SPC, Statistical Process Control (statistisk proces kontrol) Metode til at sikre processer i kontrol
FMEA, Failure Mode Effect & Analysis Værktøj til risikovurdering
Poka Yoke
Hypotesetest
Kontroplan
Sigma værdi

 

Enkeltvis er værktøjerne stærke og effektive, men styrken i DMAIC-projektmodellen er ikke de enkelte værktøjer. Styrken i DMAIC-projektmodellen er den røde tråd i årsagsanalysen, den indbyggede ledelsesforankring og forandringselementerne, som gør metoden robust og effektiv.

Værktøjerne anvendes efter behov i de enkelte faser i DMAIC. Selvom DMAIC-modellen tilbyder en lang række værktøjer, er det stadig muligt for en organisation at anvende eller supplere med egne interne værktøjer i faserne. Faserne dikterer et formål (f.eks. Define; ’Hvad er problemet?’) og DMAIC-værdierne et fokus (f.eks. kunde og data fokus), værktøjerne anvendes indenfor disse rammer efter, hvad der giver mening i den specifikke situation. DMAIC er på mange måder rationalitet og logisk sans sat i struktur.

 

Lær mere om DMAIC

Der er flere måder at lære mere om DMAIC på afhængigt af anvendelsesbehov.

Da DMAIC er en traditionel del af Six Sigma, vil første skridt oftest være uddannelse eller kurser i Six Sigma. Six Sigma uddannelserne udbydes oftest i de fire niveauer:

Ønskes en helstøbt DMAIC-projektkultur med fælles sprog i organisationen, er det fordelagtigt at tilbyde samtlige medarbejdere en Yellow Belt, og enkelte øvrige medarbejdere Green og Black Belts. Ønskes der gennemgribende praktisk erfaring og resultater gennem DMAIC-modellen, er et Black Belt forløb at foretrække. Hos Storm tilbydes Black Belt uddannelsen både som traditionel og gennem Blended Learning.

Du kan også bare gennemføre et DMAIC-projekt uden Six Sigma uddannelse. Ingen kurser eller eksamener, blot et DMAIC-projekt, hvor vi giver sparring og rådgivning undervejs. Læs mere om det enkeltstående DMAIC-projektforløb her.

 

DMAIC-video

Se videoen ’Hvad er DMAIC?’:

 

Bog om Six Sigma og DMAIC-modellen

Vil du læse lidt mere om Six Sigma og DMAIC, inden du beslutter dig for en uddannelse af dig og/eller dine medarbejdere? Så kan du købe bogen ’Six Sigma’ til 299 kr. (ekskl. moms), hvor du i et let forståeligt sprog, og med masser af eksempler, bliver klogere på Six Sigma og DMAIC. Du kan læse første kapitel af bogen her, ganske gratis.

Six Sigma bogen kan købes som iBook her.

Six Sigma bogen kan købes i fysisk udgave, ved at sende en mail til info@storm.dk – vi har kun enkelte eksemplarer tilbage.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top