Business Process Management (BPM)

En virksomhed består af en række processer – men oftest med et styringsfokus ud fra funktioner!

Det er processerne, der leverer virksomhedens produkter og ydelser til kunderne.

 

William Edwards Deming, en vore tids helt store tænkere inden for ledelse og kvalitet, påviste, at 85 pct. af problemerne i en organisation skyldes svagheder i processerne – og ikke medarbejderne. Så ledelse handler om at forbedre processer – og ikke blot medarbejdere.

 

Procesledelse og processtyring er helt centralt for ledelsen.

Ledelsen skal kunne udvikle, lede, styre og vedligeholde processer – og i langt mindre grad personer! (Wikipedia og The Edward Deming Institute). Business Process Management (BPM) er en helt central kompetence inden for Lean Six Sigma-filosofien og Operational Excellence.

 

Få overblik og indsigt i virksomhedens processer

Med disciplinen Business Process Management (BPM) eller procesledelse, arbejder man målrettet med at få overblik over – og indsigt i – virksomhedens processer på strategisk, operationelt og taktisk niveau. En viden, som sikrer, at den daglige styring og ledelse ikke kun sker ned gennem funktionerne – men faktisk også på tværs i organisationen. Det betyder ofte højere effektivitet og et lavere omkostningsniveau.

Business Process Management er således et vigtigt element i arbejdet med at opnå Operational Excellence. Et mål, som stadig flere organisationer skriver ind i deres strategi.

 

Operational Excellence

Hvis en organisation ønsker at opnå Operational Excellence, er det afgørende, at man evner procesledelse og processtyring. Performance afhænger typisk af, hvor godt organisationens processer fungerer. Ikke af hvor godt den enkelte afdeling eller forretningsenhed gør det.

Det er processerne samlet set, der leverer kundernes kvalitetsoplevelse, og det interne omkostningsniveau bestemmes i høj grad ligeledes af processernes præstation.

 

Nedbryd siloer og undgå suboptimering i virksomheden

Med Business Process Management bliver I som ledelse i stand til for alvor at distancere jer fra konkurrenterne og øge lønsomheden/effektiviteten i forretningen. Når I som ledelse har et fælles billede og forståelse af jeres leveranceprocesser, kan der etableres retvisende procesmålinger – og dermed bliver jeres ledelsesgrundlag væsentligt mere datadrevet. Det skaber klarhed og en fælles forståelse for retning, aktuel performance – og de beslutninger, som dagligt tages i alle organisationer.

 

Kom i gang med Business Process Management (BPM)

Du kan enten tage en uddannelse i Business Process Management eller vi kan hjælpe ledergruppen i gang. Lige fra de indledende overvejelser, over løbende strategisk sparring og som meget praktisk hjælp og ressource til implementering.

Kontakt en kompetent konsulent på telefon 7020 7141 eller send en mail til info@storm.dk

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere